BİY3001 2021-2022 Güz

Biyokimya

BİY3003 2021-2022 Güz

Biyokimya Laboratuvarı

AKD1000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

BİY5564 2020-2021 Bahar

BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR

BİY5588 2020-2021 Bahar

Moleküler Biyolojide Güncel Konular

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

BİY 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BİY3002 2020-2021 Güz

Molecular Biology

BİY3004 2020-2021 Güz

Molecular Biology Laboratory

BİY5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BİY5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BİY5801 2020-2021 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

BİY6011 2020-2021 Güz

BİYOKİMYADA ÖZEL KONULAR

BİY6810 2020-2021 Güz

YETERLİLİK SINAVI

BİY 5524 2019-2020 Bahar

BIYOTEKNOLOJIDE TEMEL METODLAR

BİY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BİY 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BİY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BİY5090 2019-2020 Bahar

Seminer

BİY6090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

BİY6557 2019-2020 Bahar

FUNGININ MOLEKÜLER ANALİZİ

BİY 5558 2019-2020 Güz

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR

BİY3001 2019-2020 Güz

Biyokimya

BİY3003 2019-2020 Güz

Biyokimya Laboratuvarı